DARMOWA DOSTAWA
tylko na terenie Polski
Zarejestruj
Wymagane jest podanie imienia!
Wymagane jest podanie nazwiska!
Nieprawidłowe imię!
Nieprawidłowe nazwisko!
To nie jest adres e-mail!
Adres e-mail jest wymagany!
Ten adres e-mail jest już zarejestrowany!
Wymagane jest hasło!
Wprowadź poprawne hasło!
Wprowadź co najmniej 6 znaków!
Wprowadź nie więcej niż 16 znaków!
Hasła nie są takie same!
Wymagane jest potwierdzenie ogólnych warunków sprzedaży!
Adres e-mail lub hasło są nieprawidłowe!

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej oraz zainteresowanie naszą firmą, produktami i stronami internetowymi. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony prywatności wszystkich użytkowników naszej witryny. Prosimy więc o zapoznanie się z następującymi informacjami:

1) Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Z naszej witryny internetowej można korzystać bez podawania danych osobowych. Są one gromadzone wyłącznie w przypadku dobrowolnego ich podania w celu zawarcia umowy lub założenia konta klienta. Bez wyraźnej zgody użytkownika podane dane będą używane wyłącznie w celu realizacji umowy i przetwarzania zapytań. Po pełnym zrealizowaniu umowy i pełnym zapłaceniu ceny zakupu dane użytkownika będą przechowywane przez okresy wymagane przepisami podatkowymi i handlowymi, a następnie zostaną usunięte.

Dane osobowe są też gromadzone w przypadku subskrybowania naszego biuletynu elektronicznego. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, będziemy ich używać do własnych celów reklamowych w postaci przesyłania biuletynu elektronicznego.

Subskrypcję biuletynu można w każdej chwili anulować, korzystając z odpowiedniego łącza w treści biuletynu lub wysyłając nam wiadomość. Anulowanie subskrypcji spowoduje niezwłoczne usunięcie odpowiedniego adresu e-mail z naszych systemów.

2) Przekazywanie danych osobowych

W zakresie realizacji umowy gromadzone przez nas dane osobowe są przekazywane przewoźnikowi realizującemu dostawę, o ile są one niezbędne w celu dostarczenia towarów.

3) Pliki cookie

W tej witrynie internetowej używamy między innymi plików cookie, dzięki którym nasze strony są wygodniejsze w obsłudze, wydajniejsze i bezpieczniejsze — korzystamy z ich na przykład do przyspieszania nawigacji. Na podstawie plików cookie możemy też mierzyć częstotliwość wizyt w witrynie i poznawać odwiedzane strony. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lokalnym. Niektóre z nich są przesyłane z naszego serwera na komputer użytkownika — są to głównie tzw. pliki cookie sesji. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane z dysku komputera po zakończeniu sesji przeglądarki. Inne pliki cookie pozostają na komputerze i umożliwiają nam jego rozpoznanie przy następnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie). Użytkownik może wybrać opcję odrzucania takich plików cookie, o ile używana przeglądarka daje taką możliwość. Należy pamiętać, że po ustawieniu w przeglądarce odrzucania plików cookie z naszej witryny internetowej niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne lub dostępne w ograniczonym zakresie.

4) Użycie usługi Google Analytics

W tej witrynie używamy usługi analiz internetowych Google Analytics udostępnianej przez firmę Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizowanie sposobu korzystania z witryny. Uzyskiwane w ten sposób informacje są zwykle przesyłane na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli podczas korzystania z tej witryny internetowej będzie używana usługa ukrywająca adres IP, adres IP użytkownika zapisywany przez Google zostanie skrócony z dokładnością do poziomu kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub innego kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera w USA będzie przesyłany pełny adres IP, a następnie zostanie on tam skrócony. W imieniu operatora witryny firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny oraz wykorzystaniem Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w kontekście usługi Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi pobieranymi przez firmę Google. Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie przez zmianę odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku użytkownik może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności witryny. Użytkownik może na stałe odmówić firmie Google zbierania generowanych przez pliki cookie danych dotyczących korzystania z witryny (w tym adresu IP) oraz ich przetwarzania. W tym celu należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Zamiast instalowania dodatku do przeglądarki na komputerze lub w przypadku przeglądarek dla urządzeń mobilnych można kliknąć poniższe łącze, aby ustawić plik cookie rezygnacji, który uniemożliwia usłudze Google Analytics zbieranie danych na temat tej witryny w przyszłości (ten plik cookie działa tylko w tej przeglądarce i domenie). W przypadku usunięcia plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie kliknąć ten odsyłacz: Dezaktywacja Google Analytics.

Należy pamiętać, że ta witryna korzysta z usługi Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dlatego adresy IP są przetwarzane tylko w postaci skróconej, co zapobiega ich bezpośredniemu powiązaniu z daną osobą.

5) Korzystanie z śledzenia konwersji Google AdWords

Ta witryna wykorzystuje program reklam online „Google AdWords” i śledzenie konwersji w ramach usługi Google AdWords. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany w przeglądarce użytkownika po kliknięciu reklamy dostarczanej przez firmę Google. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa umieszcza w swoim katalogu. Tracą one ważność po 30 dniach. Nie są wykorzystywane do uzyskiwania osobistych danych identyfikacyjnych. Jeśli użytkownik odwiedzi określoną stronę tej witryny, a ważność pliku cookie nie upłynęła, firma Google i właściciel witryny będą w stanie ustalić, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany do tej strony. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Dlatego plików cookie nie można śledzić za pośrednictwem witryny dla klientów AdWords. Informacje gromadzone przez pliki cookie konwersji służą do zapewnienia zagregowanych statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zgodzili się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o ogólnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przeniesieni do strony oznaczania śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników osobiście. Aby zrezygnować z uczestnictwa w programie śledzenia, można wyłączyć plik cookie śledzenia konwersji Google za pośrednictwem ustawień użytkownika w przeglądarce internetowej. W takim przypadku użytkownik nie będzie uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji. Dalsze informacje dotyczące polityki prywatności firmy Google można znaleźć pod adresem http://www.google.pl/policies/privacy/

6) Korzystanie z dodatków Facebook

Nasza witryna zawiera dodatki sieci społecznościowej facebook.com (zwanej dalej „Facebook”). Spółka Facebook Inc. ma siedzibę pod adresem: California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone. Listę i wygląd dodatków Facebooka można wyświetlić pod następującym adresem internetowym: http://developers.facebook.com/plugins Podczas każdej wizyty w witrynie internetowej określającej naszą obecność w sieci, która zawiera taki dodatek, powoduje on, że używana przeglądarka pobiera wizualną prezentację dodatku z serwera firmy Facebook i ją wyświetla. Dzięki zintegrowanemu dodatkowi firma Facebook otrzymuje informacje, że przeglądarka odwiedziła daną stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma konta w witrynie Facebook lub nie jest aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do serwera firmy Facebook w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli użytkownik uczestniczy w społeczności Facebooka i podczas wizyty na naszej stronie internetowej jest zalogowany na Facebooku, Facebook rozpoznaje na podstawie informacji przesyłanych przez dodatek, która strona internetowa naszej witryny jest aktualnie odwiedzana i przypisuje ją do osobistego konta użytkownika na Facebooku. Dzieje się tak nawet, jeśli nie aktywowano żadnego z dodatków. Jeśli następnie użytkownik aktywuje jeden z dodatków, na przykład przez kliknięcie przycisku „Lubię” lub zamieszczenie komentarza, zostanie to wysłane do osobistego konta użytkownika Facebooka i tam zapisane. Aby zapobiec przypisywaniu przez Facebook zebranych danych do konta użytkownika na Facebooku, należy się wylogować z Facebooka przed odwiedzeniem naszej witryny. Aby zablokować zbieranie i przekazywanie w przyszłości danych dotyczących odwiedzin przez dodatki Facebooka, można zainstalować narzędzie „Facebook Blocker”, które jest dostępne dla kilku przeglądarek internetowych pod następującym adresem (nie należy go usuwać, dopóki dodatki Facebooka mają być blokowane): http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ Pod następującym adresem internetowym można znaleźć politykę prywatności Facebooka oraz pozostałe informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka, swoich praw w tym zakresie, jak również ustawień dotyczących ochrony prywatności: http://www.facebook.com/policy.php

7) Korzystanie z przycisku Google +1

W naszej witrynie internetowej stosujemy przycisk „+1” sieci społecznościowej Google+ (Google Plus) firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone 94043 (zwanej dalej „Google”). Podczas każdej wizyty na stronie naszej witryny internetowej zawierającej przycisk „+1” przeglądarka pobiera jego wizualną prezentację z serwera Google i go wyświetla. Dzięki temu serwer Google otrzymuje informację, którą stronę internetową naszej witryny użytkownik aktualnie odwiedza. Podczas wyświetlania przycisku „+1” Google rejestruje historię przeglądania przez okres maksymalnie dwóch tygodni w celu utrzymania systemu i rozwiązywania problemów. Dalsza ocena wizyty użytkownika w witrynie z przyciskiem „+1” nie jest prowadzona. W przypadku aktywowania przycisku „+1”, gdy użytkownik jest zalogowany w witrynie Google+ (Google Plus), a następnie korzysta z usługi Google, profil Google rejestruje informacje dotyczące zalecanego przez użytkownika adresu URL, adresu IP użytkownika oraz inne informacje związane z przeglądarką, tak aby zalecenie „+1” można było zapisać i udostępnić publicznie. Zalecenie „+1” może być wyświetlane jako punkt odniesienia wraz z nazwą profilu i zdjęciem użytkownika w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub profilu Google (jako zakładka „+1” w profilu Google) albo w innych miejscach witryn internetowych i reklam w Internecie. Pod następującym adresem internetowym można znaleźć politykę prywatności Google dotyczącą przycisku „+1” oraz pozostałe informacje na temat gromadzenia, przekazywania i wykorzystywania danych przez firmę Google, swoich praw w tym zakresie, jak również opcji dotyczących konfiguracji profilu: <а хреф="https://developers.google.com/+/web/buttons-policy">https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

8) Korzystanie z witryny Twitter

Ta witryna korzysta z wtyczek społecznościowych (« wtyczki ») z usługą mikroblogowania Twitter prowadzoną przez firmę Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornia 94103, Stany Zjednoczone (« Twitter »). Wtyczki są oznaczone logo Twittera, na przykład w postaci niebieskiego ptaka « Twitter ». Przegląd wtyczek Twittera i ich wygląd można znaleźć pod adresem: https://twitter.com/about/resources/buttons. Jeśli użytkownik otworzy stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość wtyczki zostanie przekazana bezpośrednio z Twittera do przeglądarki, która zintegruje ją na stronie. Dzięki zintegrowanemu dodatkowi Twitter uzyskuje informację, że przeglądarka użytkownika otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie ma profilu na Twitterze lub nie jest aktualnie zalogowany na Twitterze. Informacje (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki do serwera Twitter w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Twitterze, Twitter może bezpośrednio przypisać wizytę w naszej witrynie do konta Twitter użytkownika. Podczas interakcji z wtyczkami, na przykład przez aktywację przycisku Twitter, odpowiednie informacje zostaną także przesłane bezpośrednio przez przeglądarkę do serwera Twitter w Stanach Zjednoczonych i tam zapisane. Ponadto informacje ta zostaną opublikowane na koncie Twitter użytkownika i ujawnione kontaktom. Aby dowiedzieć się więcej o celu i zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania tych danych przez serwis Twitter, jak również prawach użytkownika w tym zakresie i opcjach ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy. Aby dane zebrane zbierane przez Twitter za pośrednictwem naszej witryny nie były przypisywane do konta Twitter, należy się wylogować z serwisu Twitter przed odwiedzeniem naszej witryny. Istnieje możliwość całkowitego zablokowania pobierania wtyczek Twittera przez dodatki przeglądarki, na przykład za pomocą witryny blokującej skrypty: « NoScript » (http://noscript.net/).

9) Remarketing

Niniejsza witryna korzysta z technologii remarketingu firmy Google Inc. („Google”). Technologia ta pozwala nam kierować reklamy oparte na zainteresowaniach do osób odwiedzających naszą witrynę, które już wyraziły zainteresowanie naszym sklepem i naszymi produktami. Reklamy są wyświetlane na podstawie analizy poprzednich danych użytkowania z wykorzystaniem plików cookie. Dane osobowe nie są zapisywane. W przypadku technologii remarketingu pliki cookie są zapisywane na komputerze lub urządzeniach przenośnych w celu zbierania anonimowych danych o zainteresowaniach użytkownika i dostosowywania reklam zgodnie z przechowywanymi informacjami. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Pomagają nam wyświetlać reklamy, które najprawdopodobniej odpowiadają zainteresowaniom użytkownika w zakresie produktów i informacji. Użytkownik może na stałe odmówić zapisywania plików cookie w celach reklamowych, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki za pomocą poniższego odsyłacza: http://www.google.com/privacy/ads/ Dodatkowe informacje i naszą politykę prywatności w zakresie reklam i współpracy z firmą Google można znaleźć tutaj: http://www.google.com/privacy/ads/

10) Informacje na temat praw klienta i kontaktów

Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o zapisanych danych oraz poprawiania, blokowania lub usuwania tych danych w razie potrzeby. Prosimy o kontakt w razie pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. To samo dotyczy uzyskiwania informacji, żądań blokowania, usuwania lub poprawiania danych osobowych, jak i wycofywania udzielonych zgód. Nasze adresy kontaktowe można znaleźć w informacji prawnej.

Datenschutzerklärung für Rechnungs- & Ratenkauf

 

Prosimy skontaktować się z nami

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, dotyczące politykę prywatności, praktyki naszej strony lub Państwa stosunkami ze Stroną, prosimy skontaktować się z nami na:

AT Parts Germany GmbH

www.aerosus.pl

AT Onderdelen Duitsland GmbH Quarzstr. 4 51371

Leverkusen

info@aerosus.pl

Data ostatniej aktualizacji danej Polityki prywatności: 08.03.2016r.

Proszę czekać...